Özel Güvenlik Eğitimleri
Güvenlik ve Koruma Hizmetleri
Özel Güvenlik Danışmanlığı
Özel Güvenlik Eğitimleri
Güvenlik ve Koruma Hizmetleri
Özel Güvenlik Danışmanlığı
5188 Sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve uygulama yönetmeliği gereğince; güvenlik memuru, şefi ve müdürü olarak çalışacak tüm şahıslar, yasanın belirlediği eğitim programından geçmekle yükümlüdür..
CESA Özel güvenlik şirketi; gerçek ve tüzel kişilere ait kurum ile kuruluşların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Fiziki güvenlik hizmeti kapsamında şirket olarak; profesyonelliği, kurumsal çağdaş yönetim anlayışı ile..
Özel güvenlik danışmanlığı 5188 sayılı kanun çerçevesinde; korunan yerin niteliği ve özelliğine göre meydana gelebilecek her türlü riskleri tespit etme, belirleme ve bunların önlenmesi veya minimum seviyeye indirilmesi..